“ศิริโชค” แจงลบโพสต์ จม.ขอโทษ “ยิ่งลักษณ์” เหตุข้อตกลงไม่ได้กำหนดระยะเวลา