ปิด 4 เดือนอ่าวมาหยายังไม่ดีขึ้น อุทยานฯขอปิดต่อจนกว่าจะฟื้นฟูได้ตามเป้า