หนุ่มมะกันใช้หินอุกกาบาตมูลค่านับล้านกั้นประตูบ้านนาน 30 ปี