การบินไทย ระบุเครื่องบินไถลออกนอกรันเวย์ สาเหตุฝนตกหนัก