อส.รับสารภาพแล้ว “ตาต้า” ผู้ดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำ ยิงหมีขอ