ด่วน! “ตาต้า” รับยิงหมีขอจริง เพราะคนที่มากับคณะปลัดยิงไม่โดน