เก็บภาษีสัตว์เลี้ยงเรื่องใหม่ของไทย เรื่องเก่าในต่างประเทศ