“ภูมิใจไทย” ประกาศนโยบาย เดินหน้าแก้ปัญหา ไม่ขัดแย้ง