"วิษณุ" ระบุคำสั่ง คสช. ไม่มีข้อห้ามระดมทุน โยน "กกต." ตอบคำถาม