พสกนิกรร่วมงาน “ศิระกราน พระภูบาล นวมินทร์”แน่น รพ.ศิริราช