ทัวร์นำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันหยุดให้บริการ 15-16 ตุลาคมนี้