งานวิ่งเมืองชลบุรีนักวิ่งจวกยับไร้มาตรฐาน ไม่มีน้ำดื่ม