“3 รัฐมนตรีพลังประชารัฐ” ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ยันไม่ได้หาเสียง