ผอ.รพ.บูรพา ขอโทษแทนผู้จัดงานวิ่ง เชื่อมีเจตนาดี แต่ขาดความเป็นมืออาชีพ!