ญี่ปุ่นขึ้นภาษีการค้าเป็น 10 เปอร์เซนต์ โปะหนี้รัฐ-ดูแลผู้สงอายุ