บิ๊กจิน เผยจ่อนัดลงนามข้อตกลงร่วม ญี่ปุ่น ผ่อนปรนเที่ยวบินไทย 2 เม.ย. นี้