ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จี้รัฐแก้ราคาปาล์มตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี


เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เตรียมรวมตัวชุมนุมหน้าศาลากลางเรียกร้อง แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี เหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท 60 สตางค์

TOP ประเด็นร้อน