ทัวร์จีนทยอยยกเลิกทริป – ที่พักเที่ยวพัทยา ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์