กรมการขนส่งทางบกสั่งปรับ 5,000 บาท รถตู้รับผู้โดยสารเกินกำหนด