เผยความลับอัจฉริยภาพของ “ดาวิชี” มาจากความผิดปกติของดวงตา