ร้านอาหารเกาะล้านซบเซา ไกด์ทัวร์จีน เผย นักท่องเที่ยวหันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น