ผู้ประกอบการพัทยา ยืนยันนักท่องเที่ยวจีนลด เป็นกลุ่มทัวร์คุณภาพ