รัฐ พร้อมแก้ปมวันสอบ GAT/PAT ชี้ ต้องรอกฎหมายกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน