จำคุก "เสก โลโซ " 1 ปี 18 เดือน ฐานขัดขวางตร.จับกุมคดีปืน - เสพยา