พม.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล-ช่วยเหลือ “หญิงบริการ” ย่านคลองหลอด