โฆษกรัฐบาล แจงภาพ “เพจประยุทธ์” แสดงความเห็นเชิงสอบถามตัวเอง เป็นภาพตัดต่อ