“ธนาธร–อภิสิทธิ์” มองเพลง “ประเทศกูมี” เป็นเสรีภาพ