เฮลิคอปเตอร์ตกข้างสนาม "เลสเตอร์" ยังไม่ยืนยัน "วิชัย" อยู่ในเครื่องหรือไม่