พบสารทำละลายเกินค่ามาตรฐาน ในแหล่งน้ำรอบโรงงานรีไซเคิลราชบุรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลตรวจเบื้องต้น น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน บริเวณรอบโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง พบมีการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ซึ่งเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม สูงกว่าค่ามาตราฐาน 2-10 เท่า

TOP ประเด็นร้อน