“นายกฯ” รับไม่ได้ “ประเทศกูมี” ให้ร้ายชาติ ห่วงเยาวชนเลียนแบบ