บุรุษพยาบาลเยอรมันทำคนไข้ตายร่วมร้อย อ้างแค่อยากอวดเพื่อน