สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "เจ้าสัววิชัย" 3 พ.ย.