ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ สงสัย วัตถุสีขาวปลิวใกล้ ฮ. เจ้าสัววิชัย