“ทรัมป์” ลั่นทหารสหรัฐฯ พร้อมยิงผู้อพยพ หากถูกปาก้อนหินใส่ก่อน