ผู้ว่าฯ จันทบุรี ยังไม่สั่งปิดกิจการ "เกาะจิก รีสอร์ท"