กฟน. ยกระดับคุณภาพบริการออนไลน์สู่มาตรฐานสากล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เปิดเผยถึงระบบแอพพลิเคชั่น และช่องทางออนไลน์ต่างที่ กฟน.นำมาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบายในการให้บริการทั้งต่อประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยนี้ ทำให้ กฟน.ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 6 ของโลก ในการประเมินความยาก-ง่ายในการบริการ ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า

TOP ประเด็นร้อน