อาจารย์ภาควิชาเคมี เชื่อ“ไฟปริศนาไหม้บ้าน” เป็นฝีมือมนุษย์