พื้นที่ด้านล่างเมืองบางสะพาน เตรียมรับมวลน้ำ หลังบ้านคลองลอย น้ำป่าทะลักหนัก