พังเสียหาย! ร้านอาหารริมคลอง อ.บางสะพาน ถูกน้ำกัดเซาะใกล้ถล่ม