ทำเพราะหึงหวง.. ข้ออ้างผู้ต้องหาฆ่าซุกท้องรถแท็กซี่