“พาณิชย์” ปัดให้สิทธิบัตรกัญชาต่างชาติ ชี้คนไทยวิจัยต่อยอดได้