ประกาศอุตุฯ ฉ.2 เตือน 7-10 เม.ย.“เหนือ-กลาง-ตะวันออก”มีพายุฤดูร้อน