“ประวิตร” ยันคสช.ไม่ตุกติกเลือกตั้ง “พูดแบบนี้ชกกันดีกว่า”