กลุ่มนักกฎหมายเพื่อชาวมวย พบพิรุธหลายจุด เหตุมวยเด็กตาย