แพทย์ รพ.รามา ยืนยันมวยเด็ก “กระทบสมอง” ถ้าถูกชกที่ศีรษะ