ตัวแทนพรรคการเมือง เห็นพ้อง เร่งแก้ เศรษฐกิจ-ลดเหลื่อมล้ำ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตัวแทน 6 พรรคการเมือง ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ บนเวทีเสวนาวิชาการที่ใช้ชื่อว่า "อนาคตประเทศไทย" โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้คือปัญหาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการทำนโยบาย

TOP ประเด็นร้อน