เอกฉันท์! สนช.ผ่านกฎหมายภาษีที่ดินฯ เลื่อนบังคับใช้ ปี 63

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มติเอกฉันท์ 169 เสียง สนช.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 จากเดิมปี 2562

TOP ประเด็นร้อน