“มวยเด็กทำเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ” ผู้แทนไทยในอาเซียนฟันธง