คสช.ใช้ ม.44 ยกเว้นภาษีเงินได้บางกรณี บ.ต่างชาติ ชี้สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คสช. ประกาศใช้ ม.44 ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี แก่บริษัทต่างชาติ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

TOP ประเด็นร้อน