ศิลปินอินเดียสร้างประติมากรรม โถส้วมบนผืนทรายใน “วันสุขาโลก”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สีสัน "วันสุขาโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี ศิลปินชาวอินเดียได้สร้างประติมากรรมบนผืนทรายเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จให้กับโครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายให้อินเดียเป็นประเทศที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

TOP ประเด็นร้อน